a) Szkolenia, warsztaty i doradztwo;

b) Poradnictwo zawodowe i wspieranie wytyczania ścieżki zawodowej;

c) Konferencje, seminaria, panele dyskusyjne, kampanie promocyjne;

d) Inicjatywy artystyczne i kulturalne (w tym eventy, happeningi, wydarzenia specjalne);

e) Działalność badawcza i wydawnicza;

f) Przedsięwzięcia na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom;

g) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w realizacji celów statutowych.