Fundacja Inicjatyw Społecznych „SYNERGIA” wraz z Fundacją Ukraina w okresie 03.04-13.10.2017 realizują projekt „Wrocławska rodzina wielokulturowa”, współfinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie procesu integracji międzykulturowej obywateli Ukrainy z mieszkańcami Wrocławia poprzez organizację działań integracyjno-edukacyjnych, w tym warsztatów dla uczniów narodowości polskiej i ukraińskiej w wieku 13-18 lat, polsko-ukraińskiego banku wymiany usług oraz festiwalu „Odcienie Ukrainy”

 

I. Warsztaty edukacyjne będą ukierunkowane na budowanie pozytywnych relacji wśród młodych osób funkcjonujących w zróżnicowanym kulturowo środowisku szkolnym oraz na motywowanie do podejmowania i realizacji wspólnych, ważnych społecznie przedsięwzięć.

Tematyka warsztatów:

  1. „Jedność w wielości” 4 godziny – warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej, identyfikowania różnic i podobieństw kulturowych i ich konstruktywnego wykorzystania w wielokulturowym środowisku życia.
  2. „Moje hobby, moja przyszłość” 4 godziny – warsztaty dotyczące identyfikowania swoich mocnych stron, umiejętności w kontekście wyboru ścieżki zawodowej. Dzięki udziałowi w warsztatach młodzi ludzie dowiedzą się, jak swoje pasje można przekuć w atrybuty przydatne w życiu zawodowym. Wymiana poglądów i zainteresowań będzie dobrym przyczynkiem do zawiązywania wspólnych młodzieżowych inicjatyw, także tych o szerszym spektrum oddziaływania społecznego (np. akcje/projekty na rzecz rówieśników, tworzenie klubów zainteresowań, dedykowanych profili społecznościowych itp.).
  3. „Wolontariat się opłaca” 4 godziny – podstawy prawne świadczenia wolontariatu, korzyści płynące z pracy wolontariackiej, praktyczne wskazówki dotyczące odbywania wolontariatu w organizacjach. Uczestnicy warsztatu uzyskają informację o organizacjach gotowych do podjęcia współpracy z wolontariuszami, w tym w szczególności w zakresie wolontariatu międzykulturowego (zarówno akcyjnego, jak i długoterminowego).

Warsztaty edukacyjne będą realizowane w ramach dwóch cykli: cykl I – V/VI 2017, cykl II – VI 2017w każdym z dwóch cykli warsztatów, realizowanych stosownie do preferencji uczestników weekendowo lub popołudniami w siedzibie Fundacji Ukraina przy ul. Ruskiej 46a weźmie udział średnio 10 Polaków i 10 UkraińcówUczeń przystępujący do projektu musi wziąć udział w całym cyklu, czyli we wszystkich 3 warsztatach.

 

Formularz rekrutacyjny

 

II. Warsztaty integracyjne adresowane są do rodzin polskich i ukraińskich i mają na celu kształtowanie i zacieśnianie więzi zarówno na poziomie danej rodziny, jak i pomiędzy rodzinami obu narodowości. 
Tematyka warsztatów:

  1. „Pielmieni i pierogi. Bitwa na smaki” 5 godzin – warsztaty kulinarne, w trakcie których mamy przy wsparciu dzieci przygotują typowe ukraińskie i polskie potrawy.
  2. „Zamotani, czyli po nitce do kłębka” 3 godziny – warsztaty rękodzieła ukraińskiego – wykonania lalek-motanek, czyli tradycyjnych słowiańskich laleczek-amuletów. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają historię lalek–motanek i usłyszą ciekawostki na temat zwyczajów i wierzeń ukraińskich.
  3. „Ekologia w modzie – twórczy recykling” 3 godziny – w trakcie warsztatów adresowanych w szczególności do mam i córek, ich uczestniczki z materiałów pochodzących z recyklingu przygotują ozdoby takie jak bransoletki, kolczyki i naszyjniki, inspirowane wzornictwem i barwami typowymi dla Polski i Ukrainy.

Warsztaty integracyjne będą realizowane w ramach dwóch cykli: cykl I – VII 2017, cykl II – VIII 2017. W każdym z dwóch cykli warsztatów, realizowanych stosownie do preferencji uczestników weekendowo lub popołudniami weźmie udział 45 osób – Polaków i Ukraińców (śr. 15 osób/warsztat). Dana osoba (przedstawiciel rodziny) wybiera jeden rodzaj warsztatu, najbliższy obszarowi jej zainteresowań.

 

III. Bank Wymiany Usług - w jego ramach wszyscy zainteresowani będą mogli nieodpłatnie nawzajem skorzystać z swoich zasobów wiedzy i umiejętności – np. Polacy pomogą Ukraińcom zwiększyć znajomość języka polskiego, wesprą w poruszaniu się po lokalnych urzędach, pomogą zredagować dokumenty aplikacyjne. Z kolei Ukraińcy nauczą chętnych Polaków tańca towarzyskiego (w otoczeniu Fundacji Ukraina jest kilku utytułowanych mistrzów tańca towarzyskiego), języków wschodnich (rosyjskiego, ukraińskiego) itp. Ważnym elementem działalności banku będzie stymulowanie działań ukierunkowanych na potrzeby i wzajemną integrację rodzin polskich i ukraińskich. Matki (w tym zwłaszcza przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych) zyskają możliwość podzielenia się swoimi talentami i nawiązania relacji z kobietami w podobnej sytuacji życiowej i zawodowej, co może zaowocować powstaniem mniej lub bardziej sformalizowanych inicjatyw prorodzinnych (np. wspólna/wymienna opieka nad dziećmi, animacje dla dzieci).

 

Bank wymiany usług 


IV. Festiwal „Odcienie Ukrainy”
 

Naczelną ideą festiwalu zaplanowanego na przełom sierpnia i września jest integracja polsko-ukraińska, zacieśnianie więzi między obiema narodowościami oraz umożliwienie Polakom poznania walorów kultury ukraińskiej w sferze kinematografii, fotografii i muzyki. Odbiorcami festiwalu będą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci w kontekście uwrażliwiania najmłodszych na przejawy innych kultur i kształtowanie otwartych i tolerancyjnych postaw. 


W pierwszej części festiwalu ukraiński animator z myślą o rodzinach poprowadzi gry, konkursy i zabawy, ukierunkowane na poznanie kultury, historii i obyczajów ukraińskich. Dzieci będą miały możliwość obejrzenia kreskówek ukraińskich, a po pokazie pod okiem animatora wezmą udział w konkursie plastycznym powiązanym tematycznie z obejrzanymi bajkami. W tym czasie dorośli zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach prezentujących dorobek ukraińskiej kultury i tradycji, np. wystawa fotograficzna zdjęć z Ukrainy, spotkanie z ukraińskim podróżnikiem, warsztaty i prezentacje. Festiwal zostanie zamknięty koncertem jednego z popularnych lokalnych ukraińskich zespołów.

 

      

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich